03A-3

2017-10-06 (金) 09:26:05 (651d) | Topic path: Top / 授業 / C言語基礎 / if文 / 練習問題 / 03A-3

解答例1

#include <stdio.h>

int main(void) {
 int y = 2016;
 if (y % 400 == 0 || y % 4 == 0 && y % 100 > 0) {
  printf("西暦%d年はうるう年です\n", y);
 } else {
  printf("西暦%d年はうるう年ではありません\n", y);
 }
 return 0;
}

解答例2

#include <stdio.h>

int main(void) {
 int y = 2016;
 if ((y % 400 == 0) || ((y % 4 == 0) && (y % 100 > 0))) {
  printf("西暦%d年はうるう年です\n", y);
 } else {
  printf("西暦%d年はうるう年ではありません\n", y);
 }
 return 0;
}

解答例3

#include <stdio.h>

int main(void) {
 int y = 2016;
 if (y % 400 == 0) {
  printf("西暦%d年はうるう年です\n", y);
 } else if (y % 4 == 0 && y % 100 > 0) {
  printf("西暦%d年はうるう年です\n", y);
 } else {
  printf("西暦%d年はうるう年ではありません\n", y);
 }
 return 0;
}
トップ   編集 凍結解除 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS